اسکوئیزر 25

جهت مسدود کردن لوله پلی اتیلن سایز 25 میلی متر مورد استفاده قرار می گیرد

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات