اسکوئیزر

جهت مسدود کردن لوله پلی اتیلن تا سایز 63 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات