اسکوئیزر

جهت مسدود کردن لوله پلی اتیلن تا سایز 63 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات