اسکراپ دستی

جهت لایه برداری لوله های پلی اتیلن گاز رسانی و آبرسانی تا سایز 63 میلی متر با تیغه چهار طرفه که توسط کاربر قابل تغییر می باشد مورد استفاده قرار می گیرد

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات