آچار هاتب با کلاهک

این آچار قابلیت هاتب نمودن لوله پلی اتیلن با آلن 10 و 12 میلی متر را در یک دستگاه دارا می باشد.

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات