اسکوئیزر هیدرولیک

جهت مسدود کردن لوله پلی اتیلن از سایز 90 تا 160 میلی متر همراه با جک هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرد.

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات