کلمپ پلی اتیلن

جهت ثابت نگه داشتن لوله های پلی اتیلن برای عملیات جوشکاری الکتروفیوژن مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین در صورت سفارش این شرکت قابلیت ساخت کلمپ های بالاتر از سایز 160 میلی متر را دارا می باشد.
این کلمپ ها در سایز های زیر موجود می باشد :
25mm
63mm
90mm
110mm
125mm
160mm

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات