گیوتین سایز 250

این گیوتین دارای مشخصات فنی زیر می باشد :
تیغه باضخامت 3 میلی متر بوده که این امر باعث می شود اصطکاک بین تیغه و لوه کاهش پیدا کرده و از دو پهن شدن آن جلو گیری کند .

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات