نمایش دادن همه 2 نتیجه

اسکراپ چرخشی

قابلیت اسکراپ کردن لوله های پلی اتیلن از سایز 25 تا 160 میلیمتر عملیات اسکراپ مستقل از سطح مقطع و داخل لوله ضخامت اسکراپ 0.2 الی 0.3 میلیمتر طبق استاندارد تنها اسکراپ چرخشی موجود که قابلیت اسکراپ کردن برای اتصالات زین را دارد

اسکراپ دستی

جهت لایه برداری لوله های پلی اتیلن گاز رسانی و آبرسانی تا سایز 63 میلی متر با تیغه چهار طرفه که توسط کاربر قابل تغییر می باشد مورد استفاده قرار می گیرد