نمایش دادن همه 3 نتیجه

اسکوئیزر

جهت مسدود کردن لوله پلی اتیلن تا سایز 63 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد

اسکوئیزر 25

جهت مسدود کردن لوله پلی اتیلن سایز 25 میلی متر مورد استفاده قرار می گیرد

اسکوئیزر هیدرولیک

جهت مسدود کردن لوله پلی اتیلن از سایز 90 تا 160 میلی متر همراه با جک هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرد.