نمایش دادن همه 2 نتیجه

گیوتین سایز 160

این گیوتین دارای مشخصات فنی زیر می باشد : تیغه باضخامت 3 میلی متر بوده که این امر باعث می شود اصطکاک بین تیغه و لوه کاهش پیدا کرده و از دو پهن شدن آن جلو گیری کند .

گیوتین سایز 250

این گیوتین دارای مشخصات فنی زیر می باشد : تیغه باضخامت 3 میلی متر بوده که این امر باعث می شود اصطکاک بین تیغه و لوه کاهش پیدا کرده و از دو پهن شدن آن جلو گیری کند .